Fay v. Wetterau Szépe    offsprings:

 

 

 

  " U " litter

 

  Born: 06. febr 2015.

  Female

  Brindle

  Breeder: Wetterau Szépe Kennel

  Ow: Wetterau Szépe Kennel  &  Barczy Orsolya (Mezőkövesd)

 

  PEDIGREE

   Wetterau Szépe Uma