KÖLYKÖK 

 

2012.

 

 

 

Almok:

Wetteraui Xenia

(Bogi)


Wetteraui Dolores

(Dolly)


Scottie Farm's Amore Mio 

(Kitty)